ข่าว บริษัท

  • การส่งออกพลาสติกในปี 2563

    รายงานการวิเคราะห์ขององค์กรหลักในอุตสาหกรรมส่งออกพลาสติกส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานะการพัฒนาและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมส่งออกพลาสติก ประเด็นการวิเคราะห์หลัก ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ขององค์กรหลักในงานแสดงสินค้าพลาสติก ...
    อ่านเพิ่มเติม